Mẫu hợp đồng thu mua phế liệu mới nhất

Tìm hiểu về mẫu hợp đồng thu mua phế liệu

Hợp đồng thu mua phế liệu đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo quyền lợi cho các bên tham gia giao dịch. Đây là văn bản pháp lý cam kết các điều khoản, nghĩa vụ và trách nhiệm của bên bán và bên mua. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về hợp đồng này. Chính vì thế, việc tìm hiểu kỹ càng các nội dung trong hợp đồng thu mua phế liệu là điều vô cùng cần thiết. 

Trong bài viết hôm nay cùng Công ty thu mua Phế liệu Tài Phúc tìm hiểu nhé!

Tìm hiểu về mẫu hợp đồng thu mua phế liệu

Tìm hiểu về mẫu hợp đồng thu mua phế liệu

Vì sao cần phải có hợp đồng thu mua phế liệu?

Hợp đồng thu mua phế liệu là văn bản pháp lý quan trọng, quy định các thỏa thuận về quyền và nghĩa vụ của bên mua và bên bán phế liệu. Hợp đồng cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho các bên tham gia giao dịch, tránh rủi ro và mâu thuẫn trong quá trình hợp tác. 

Vì sao cần phải có hợp đồng thu mua phế liệu?

Vì sao cần phải có hợp đồng thu mua phế liệu?

Nội dung hợp đồng cần thống nhất về số lượng, chất lượng, giá cả, điều kiện giao nhận và thanh toán đối với phế liệu. Đặc biệt với những hợp đồng mua bán số lượng lớn hoặc hợp tác kinh doanh lâu dài, hợp đồng phải đảm bảo ràng buộc cao, tránh tranh chấp pháp lý sau này.

Xem ngay:

>>> Thu mua phế liệu để làm gì? 5 lợi ích không ngờ từ việc thu mua phế liệu

>>> 5 lưu ý quan trọng khi mua và bán phế liệu đồng mà bạn cần biết

Mẫu hợp đồng thu mua phế liệu mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                             ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

——————-

HỢP ĐỒNG THU MUA PHẾ LIỆU

Số: …../HDHTKD

Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015 và các văn bản pháp luật có liên quan hiện hành;

Căn cứ vào năng lực, nhu cầu và lợi ích hợp pháp của các bên;

Xuất phát từ tinh thần hợp tác, thiện chí và trung thực,

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm …., tại ……., chúng tôi gồm:

Bên bán (Bên A) 

Trụ sở: …….

GCNĐKKD số: ……….do Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư …….. cấp ngày: ……..;

Số tài khoản: ……….

Điện thoại:   ………..

Người đại diện: …………..

Chức vụ: 

Bên mua (Bên B)

Trụ sở: ……………..

GCNĐKKD số: ……… do Phòng ĐKKD – Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh ……..  cấp ngày: ………

Số tài khoản: …….. tại Ngân hàng ………..

Điện thoại:   ………….                     Fax: ……..

Người đại diện: …………

Chức vụ:  

Được ủy quyền theo Giấy ủy quyền số:                    ngày tháng năm

Để cùng hợp tác về việc thu mua và tái chế phế liệu, hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng này với các điều khoản sau:

Điều 1. Nội dung hợp tác

 • Theo Hợp đồng, Bên A đồng ý bán cho Bên B phế liệu…………….. (cụ thể loại phế liệu) với số lượng dự kiến khoảng……….kg/tháng.
 • Bên B đồng ý mua phế liệu của Bên A với mục đích tái chế thành……………..(sản phẩm).

Điều 2. Thời hạn và hiệu lực hợp đồng

 • Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký cho đến hết ngày…tháng….năm
 • Hết thời hạn nêu trên, nếu cả hai bên đều có nhu cầu tiếp tục hợp tác hợp đồng sẽ được gia hạn thêm … năm cho mỗi lần gia hạn với điều kiện phải có sự đồng ý bằng văn bản của cả hai bên. 

Điều 3. Thanh toán và kế toán

 • Giá mua phế liệu được thỏa thuận là: …… đồng/kg.
 • Sau khi nhận được lô hàng phế liệu từ Bên A, Bên B sẽ thanh toán đúng giá trị lô hàng trong vòng … ngày làm việc.
 • Hai bên cam kết thực hiện chế độ kế toán, chứng từ theo đúng quy định của Nhà nước liên quan đến hoạt động kinh doanh phế liệu. Việc ghi chép sổ sách phải đầy đủ, rõ ràng.

Điều 4. Điều khoản chung

 • Hợp đồng này được hiểu và điều chỉnh theo Pháp luật Việt Nam.
 • Hai bên cam kết thực hiện triệt để các điều khoản đã thống nhất trong hợp đồng. Trường hợp một bên vi phạm các điều khoản đã cam kết, bên vi phạm phải bồi thường thiệt hại thực tế cho bên bị vi phạm.
 • Các bên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho nhau về tiến độ thực hiện công việc theo hợp đồng. Các bên cũng có nghĩa vụ bảo mật các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của nhau. Bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào liên quan đến Hợp đồng này đều phải được lập thành văn bản và có chữ ký của đại diện hợp pháp của cả hai bên. Các phụ lục đính kèm là một phần không tách rời và cấu thành hợp đồng. 
 • Mọi tranh chấp phát sinh giữa các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ được giải quyết bằng thương lượng và hòa giải. Trường hợp thương lượng và hòa giải không thành công, tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam để giải quyết.

Điều 5. Hiệu lực của Hợp đồng

 • Hợp đồng này chấm dứt hiệu lực khi hết thời hạn quy định tại Điều 2 hoặc trong các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. Khi Hợp đồng chấm dứt hiệu lực, hai bên cùng tiến hành làm biên bản thanh lý Hợp đồng.
 • Hợp đồng được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý như nhau bằng tiếng Việt. Mỗi bên giữ một (01) bản và Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.
                Đại diện bên A                    Đại diện bên B

Trên đây là thông tin chỉ tiết về bản mẫu hợp đồng thu mua phế liệu chúng tôi đưa ra. Nếu bạn đang tìm kiếm địa điểm thu mua phế liệu hãy nhớ rằng Phế liệu Tài Phúc sẵn sàng hỗ trợ bạn mọi lúc!

Xem ngay:

>>> Kinh nghiệm, cách thu mua phế liệu cho người mới khởi nghiệp

>>> Cập nhật quy trình thu mua phế liệu chuẩn xác NHẤT

Tác giả: Nguyễn Văn Ngọc

Nguyễn Văn Long - CEO của Công Ty Thu Mua Phế Liệu Thành Long chuyên thu mua phế liệu. Tác giả phụ trách chuyên môn viết bài chia sẻ kiến thức mang đến những thông tin hữu ích cho bạn đọc.